Logo

3.4.5.71

3.4.5.71

Dostępne są nowe wersje aplikacji NetStation/NetStation Enterpirse, CMS 4, CMS MAC oraz CMS HUB.


Aktualna wersja to 3.4.5.71

Lista zmian:

LIB_DEVICE - popraw czytelność zapisów "debug trace" dla kamer HIKVISION ISAPI
APPS_NET - QDvrSchedulerEvent: nie wywołuj akcji na podstawie alarmu. Mogło dochodzić do zapętlenia gdzie zdarzenie DVR wywołuje akcję alarmową (a więc zdarzenie DVR typu 'Alarm'), która wywołuje kolejną akcję alarmową itp.
APPS_NET - QSmtpScheduler: nie próbuj wysyłać maila, jeśli akcja harmonogramu zadań nie jest skonfigurowana.
APPS_NET - wydłużenie czasu "przeterminowania" zdarzenia LPR w QLprLinkedEventManagerze. Detekcja może się zacząć wcześniej niż np. rozpoczęcie tankowania.
APPS_NET - zapobiegnij potencjalnemu gromadzeniu się nieskończonej liczby zdarzeń LPR w QLprLinkedEventManager; np. AI Box i kamera Hikvision nie wysyłają powiadomienia "LprEventEndNotify".
APPS_NET - pobieraj zdjęcia zdarzenia LPR także po wywołaniu akcji "Show details" (czyli pokazaniu QLprDetailsWidget).
LIB_DEVICE - dodawaj też typ zdarzenia VCA do zdarzeń z kamery ONVIF.
LIB_DEVICE - prawidłowa obsługa zdarzeń ONVIF z parametrami "IsInside" i "IsTamper" ustawionymi na "false". Są to tylko zdarzenia konfiguracyjne wysyłane zaraz po rozpoczęciu subskrypcji.
LIB_DEVICE - drobna poprawka
LIB_DEVICE - poprawione odczytywanie formatu otrzymywanych danych w obsłudze zdarzeń Hikvision ISAPI.
LIB_DEVICE - poprawiony nr źródła z zdarzeniach DVR dla kamer Dahua.
LIB_DEVICE - dołączanie screenshotów do zdarzeń LPR Hikvision.
LIB_DEVICE - popraw blokowanie się głównego wątku VDR-S.exe przy błędach RTSP
APPS_NET - popraw domyślne mapowanie klawiszy joysticka w TextMode ( 1234567890 -> 0123456789 ) tak aby było zgodne z joystickiem Axis'a
APPS_NET - popraw błąd: joystick axisa nie działa po rozłączeniu i ponownym połączeniu klienta CMS4
LIB_DEVICE:
 - dodana obsługa zdarzeń LPR w kamerach Hikvision (sam nr rejestracyjny);
 - poprawiony nr źródła z zdarzeniach VCA dla kamer Dahua.
APPS_NET - wycofaj wcześniejszą poprawkę [28030]. "PlateNumber" nie jest zawsze dołączany do danych NumberOk, w przeciwieństwie do "Plate".
APPS_NET - NumberOK: odczytuj nr tablicy z "PlateNumber", a nie z "Plate" (parametr oznaczony jako "deprecated").
APPS_NET - poprawione pobieranie powiązanych zdarzeń LPR dla zdarzeń POS.
APPS_NET - konfiguracja serwera RTSP widoczna w aplikacji "CMSHubConfig".
APPS_NET - drobne poprawki w QVcaDatabase
APPS_NET - poprawka do budowania na macOS.
APPS_NET - upgrade cutelyst do wersji 3.1.0
APPS_NET - drobne poprawki
APPS_NET - poprawione nazwy "(item not configured)" dla niektórych akcji i zdarzeń schedulera.
APPS_NET - minimalna liczba sekund dodatkowego nagrywania w akcji schedulera "DVR recording" ustawiona na 1 (skoro ustawianie na 0 wywala ostrzeżenie).
APPS_NET - nie pokazuj pustego typu na liście typów zdarzeń VCA.
LIB_DEVICE - poprawka do parsowania zdarzeń Hikvision ISAPI. Nie przetwarzamy dalej danych, jeśli nie można określić typu zdarzenia.
APPS_NET - drobna poprawka
APPS_NET - możliwość określenia rozmiaru i jakości obrazka w konfiguracji akcji "Upload screenshot to FTP".
APPS_NET - prawidłowe odczytywanie opcji "keep aspect ratio" przy obsłudze komendy "SnapshotGet".
APPS_NET - nie ściągaj ponownie całej konfiguracji VCAcore po wywołaniu komendy "VcaCoreSetConfig" w widoku konfiguracyjnym.
APPS_NET - poprawka do wysyłania nadmiernej liczny sygnałów przez QDoorComboBox.
APPS_NET - poprawki do konfiguracji akcji harmonogramu zadań "DVR recording" przez klienta CMS4.
APPS_NET - początkowa liczba motion windows dla kamer Hikvision Isapi ustawiona na 8.
APPS_NET - drobne poprawki
APPS_NET - drobne poprawki komentarzy
APPS_NET - odczytuj z metadanych VCA-Core informację o zmianie statusu object trackera.
APPS_NET:
 - wyłuskiwanie z metadanych VCA-Core informacji o rozpoczęciu i zakończeniu zdarzenia.
 - usunięcie uaktualniania czasu zakończenia zdarzeń VCA w bazie danych poprzez komendę "VcaEventUpdateNotify" (dalej uaktualnia ona medatdane). Było to wprowadzone dla zdarzeń AI Boksa, ale praktycznie uniemożliwia poprawne działanie "occupancy countera"; zdarzenia VCA z AI Boksa będą miały po prostu ten sam czas rozpoczęcia i zakończenia.
HARDWARE_MONITOR - nie pokazuj wyników dla płyt głównych ( daje błędne odczyty )
CMS - popraw odczytywanie parametru cms.highdpi z cms.ini. Poprzednio tworzenie osobnej QApplication tylko do odczytu tego parametru powodowało jakieś błędy przy późniejszym tworzeniu obiektu SingleApplication
APPS_NET - niewielka optymalizacja do odświeżania listy kanałów w widoku konfiguracyjnym serwera VCA-Core.
APPS_NET - odczytywanie klasy rozpoznanego obiektu z metadanych VCAcore przy włączonym "DL Object Tracker".
APPS_NET - drobna poprawka